Entreprenörskap i skolan

Ett entreprenöriellt förhållningssätt och egenskaper av
entreprenörskapkaraktär är, och kommer att vara, en stor fördel på arbetsmarknaden. Skolan har en viktig uppgift i att inspirera och stötta ungdomarna i deras utveckling som ”ta-sig-för-samma” människor. I skolan har elever möjlighet att öva på sina entreprenöriella egenskaper och lärarna kan på ett aktivt sätt arbeta för att utveckla elevernas självkänsla, kreativitet och företagsamhet, som är nödvändiga egenskaper på arbetsmarknaden.

STARTcentrum har sedan år 2000 arbetat för att främja ungt entreprenörskap i Örebro län. Vi inspirerar unga människor till företagsamhet och till möjligheten att skapa sig sin egen framtid. Verksamheten syfte är att stärka unga människors självkänsla, kreativitet och företagsamhet och ge redskap till att jobba med företagande och genomförande av egna projekt. Genom åren har vi utbildat och inspirerat tusenstals elever och lärare.

Metodiken och verktygen vi använder är välbeprövade och har visat sig framgångsrika runt om i världen. STARTcentrums personal har såväl nationell som internationell erfarenhet av att jobba inom entreprenörskapsområdet.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att veta mer om vårt arbete i skolan eller vill att vi ska besöka din kommun eller din skola för att utveckla entreprenörskapsarbetet.