STARTcentrum utbildning

Pedagogik bakgrund
Vår pedagogik bygger på beprövade och vetenskapligt framtagna grundprinciper som används av flertalet entreprenörskapsorganisationer runt om i världen. Pedagogiken heter ”De fyra Grundprinciperna” och är framtagen av CEED – Centre för Entrepreneurship, Education and Development som har sitt huvudkontor i Halifax, NS, Kanada. Pedagogiken som presenteras mer utförligt nedan, bygger på fyra av varandra hophörande principer. Det handlar om individfokus, processtänk, mångfald i inlärningsvägar samt handling-reflektion.

Med entreprenöriellt lärande som grund möter vi individer och grupper som är i behov av en ”kickstart” i sitt entreprenörskap och sin företagsamhet. Vi följer även grupper som processledare på deras resa att utveckla entreprenörskapet och nå sina mål.

STARTcentrum erbjuder utbildningar inom området Entreprenörskap och Företagande. Det innebär behovsanpassade utbildningar inom exempelvis:

 

   • Kommunikation
   • Gruppdynamik
   • Coachning
   • Mentorskap
   • Starta eget
   • Projektledning
   • Markandsföring
   • Budget
   • Bokföring
   • Visionsarbete
   • Värdeord
   • Kreativitet
   • Inspiration
   • Självförtroende
   • Målstyrning
   • Utvärderingsarbete

Vi kan även agera facilitator/konferencier vid konferenser, mässor, utställningar, större personalmöten etc.